Paikallisesti vaikuttavaa kumppanuutta sponsorointiyhteistyöllä

Nurmijärven Sähkö tukee valitsemiaan sponsorointikohteita, joita voivat olla urheiluseurat, tapahtumat tai yhteisöt.Haluamme olla uudistuva yhtiö, jonka toimintaa ohjaavat paikallisuus ja vastuullisuus. Valittujen sponsorointikohteiden tulee omalla toiminnallaan 
olla sopusoinnussa arvomaailmamme kanssa.

Urheiluun liittyvässä yhteistyössä kohdennamme sponsoroinnin pääsääntöisesti paikallisille seuroille tai joukkueille yksittäisten urheilijoiden sijaan. Näin varmistamme tuen jakautumisen mahdollisimman monelle.
 Emme sponsoroi toimintaa, joka ottaa kantaa poliittisesti tai uskonnollisesti.

Vastineeksi sponsorointituesta odotamme näkyvyyttä, tuen saajan meille tuottamaa sisältöä kanaviimme tai muita yhteistyömahdollisuuksia.
 Yhteistyön muotoja voi olla monia, ja niistä sovitaan jokaisen tuen saajan kanssa tarkemmin erikseen.

Sponsorointihakemuksen voi tehdä alla olevan lomakkeen kautta. Käsittelemme hakemuksia pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa 
ja marraskuussa. Emme käsittele hakemuksia puhelimitse.

Sponsorointihakemus