Puunkaatoapu ja puiden raivaus

Tarjoamme asiakkaillemme puunkaatoapua sähkölinjojen läheisyydessä olevien puiden kaatamiseen. Puunkaatoavun suorittaa Exsane Oy, ja heidät tavoittaa alla olevasta numerosta.

Avustus on asiakkaillemme ilmainen, mikäli kaadettava puu voi kaatuessaan vahingoittaa sähkölinjaa. Itse puun kaatamisesta veloitetaan erikseen.

Mikäli kaatamista varten sähkölinjoja on laskettava, Exsane Oy ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähköverkkoon ja sopii jatkomenettelystä.

Exsane Oy suorittaa myös johtokatujen raivausta keski- ja pienjännitejohdoilla.

Puunkaadon palvelunumero ja sähköpostiosoite

050 386 2297
exsane@exsane.fi

Exsane Oy

020 7330 545
www.exsane.fi

Johtoalueiden helikopteriraivaus

Nurmijärven Sähköverkko raivaa helikopterilla johtoalueiden reunapuita. Toimenpiteellä parannetaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Raivausten ajankohdista ilmoitetaan erikseen verkkosivustollamme.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi.
 Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Sahauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat kiinteistön omistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Helikopterin lisäksi työkohteiden läheisyydessä ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu Elveran sähköasentajia. Heidän tehtävänään on varmistaa turvallisuus sekä tarvittaessa siistiä sahaustähteet asianmukaisesti. He osallistuvat tarvittaessa myös sähkölinjan korjaustoimenpiteisiin.

Turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttötyökohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhytaikaista meluhaittaa ja lyhytaikaisia sähkönjakelun keskeytyksiä. Pyydämme siirtämän kotieläimet sisätiloihin siksi ajaksi, kun helikopteri on sahaamassa lähistöllä.

llmajohtolinjan alapuolella olevan kasvuston poistamme maasta käsin.

Johtoalueen leveys on 6-10 m rungosta runkoon.

Erityisen arvokkaista puista tai muista raivaukseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä Nurmijärven Sähköverkko Oy, Pekka Koponen, 050 386 2238.