Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Ehdot on tehty yhteistyössä eri viranomaisten ja asiakkaita edustavien järjestöjen kanssa.

Sähkönmyynti


Sähkönmyynti­sopimukset

voimassa 1.12.2014 alkaen

Sähköverkko


Verkkopalvelusopimukset

voimassa 17.5.2019 alkaen

Liittymissopimukset

voimassa 17.5.2019 alkaen

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittäviin maksuihin

Menetelmät tuotannon liittämisestä perittäviin maksuihin

Kaukolämpö


Kaukolämpösopimukset

voimassa 1.1.2022 alkaen


Riidanratkaisu

Riidanratkaisuelimet erimielisyystilanteissa, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ensisijainen riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.