Energiaa ja palveluja ympäristö­ystävällisesti

Nurmijärven Sähkö -konserni on Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja. Toiminnan lähtökohtana on tuottaa asiakkaillemme energiaa ja palveluja ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti. 

Nurmijärven Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy. 

Toimimme Nurmijärven alueella, ja sähköverkkomme ulottuu osittain myös naapuripaikkakunnille. Palvelemme asiakkaitamme toimintavarmalla ja tehokkaalla verkolla, kilpailukykyisellä hinnalla sekä asiakaslähtöisellä päätöksenteolla. 

Sähkönmyynnin asiakkaita konsernilla on noin 14 300 ja lämpöasiakkaita noin 540.

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkö Oy vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja laskutuksesta. Lisäksi yhtiö vastaa asiakaspalvelusta ja markkinoinnista koko konsernin osalta.

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen joko lähi- tai kaukolämpöä sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Yhtiö vastaa myös konsernin yhteisistä toiminnoista kuten henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta sekä viestintäpalveluista.

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta.

Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen.

Paikallinen, uudistuva ja vastuullinen

Paikallisuus on kaiken toimintamme perusta. Toimimme Nurmijärven alueella ja kunnan omistuksessa paikallisia yhteisöjä tukien. Palvelemme asiakkaitamme toimintavarmalla ja tehokkaalla verkolla, kilpailukykyisellä hinnalla sekä asiakaslähtöisellä päätöksenteolla. Toimintaamme ohjaavat myös vastuullisuus sekä halu kehittyä ja uudistua. Tekemämme tuotot käytämme Nurmijärven kunnan ja kuntalaisten hyväksi. 

Tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaamme kokevat yhtiömme olevan luotettava sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen. Asiakkaiden tyytyväisyyttä selvittäneessä tutkimuksessa saamamme arviot ovat toimialan keskiarvoa korkeampia. Kaukolämpöasiakkaamme ovat koko tutkimuksen tyytyväisimpiä yksityisasiakkaita.

(EPSI Rating, energiatoimialan asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2023)