Vaihdot alkavat Röykästä viikolla 23, etenemme Rajamäen kautta kohti Jokelaa

Mittarinvaihdoista ollaan niitä koskeviin asiakkaisiin erikseen yhteydessä. Mikäli sähkömittarille on esteetön pääsy, vaihto ei vaadi asiakkaan läsnäoloa ja näin ollen vaihtoaikaikkuna ilmoitetaan asiakkaalle n.2 viikkoa ennen vaihtoa ja muistutus vielä päivää ennen. Huomioithan, että mittauskeskuksen edustan tulee olla tyhjä tavaroista ja huolehtia, että kotieläimiltä on pääsy estetty vaihtokohteelle, jotta vaihtotyö saadaan suoritettua. Mikäli sähkömittari sijaitsee asuintiloissa, eikä sinne ole esteetöntä pääsyä, vaihtoaika sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen.

Ensisijaisena yhteydenottokanavana toimii tekstiviestit sekä tarvittaessa yhteydenotto puhelimitse. Sähkömittareiden vaihtoja alueellamme suorittaa Elvera Oy.

Lisätietoja: Verkostomestari Aki Setälä puh. 044 793 8508 / aki.setala@elvera.fi

Taustaa

Mittausasetuksen 767/2021 mukaisesti varttitase otettiin käyttöön Suomessa 22.5.2023. Tuolloin rajapiste-, keskijännite-, suuret pienjännitemittaukset sekä kaikki etäpäivitettävissä olevat mittaukset on velvoitettu käyttämään 15 min aika-askelta. Loput mittaukset on siirrettävä varttimittauksen piiriin 31.12.2028 mennessä. Nurmijärven Sähköverkon jakelualueella varttitaseen laajamittainen käyttöönotto vaatii mittarinvaihtoja. Tällä hetkellä jakeluverkossamme on käytössä useita mittarityyppejä. Vanhimmat käytössä olevat mittarityyppimme eivät pysty mittamaan kulutussarjaa 15 minuutin tarkkuudella, joten vanhimmat mittarityypit on vaihdettava ennen määräaikaa.

Sähkömittarivaihdot koskevat alla olevia mittarimalleja:
Aidon 5511 (P2P, MESHNET, RS)
Aidon 5530 (P2P, MESHNET, RS)
Aidon 5550 (P2P)
Iskra

Muiden sähkömittareiden osalta varttisiirtymä tehdään mittalaitteelle etäpäivityksenä 
(mm. Aidon 6XXX).

Suunnitelma

Nurmijärven Sähköverkko aloittaa laajennetut sähkömittareiden vuosivaihdot vuonna 2024, ja mittareiden laajennettu vaihto jatkuu vuoteen 2028 asti. Tarkoituksena on vaihtaa vanhimmat mittalaitteet uusiin hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Vaihto on asiakkaalle maksuton.

Vaihtoalueet

Mittarinvaihdot toteutetaan alueellisesti oheisen karttakuvan mukaisesti.

Vaihtoalueet jakautuvat seuraavasti:

2024: Röykkä, Rajamäki, Herunen, Nukari, Jokela
2025: Perttula, Nurmijärvi, Karhunkorpi, Palojoki
2026: Lepsämä, Espoo, Lintumetsä, Klaukkala osa 1
2027: Klaukkala osa 2 

Kuvassa mittarinvaihtoalueet vuosina 2024-2028.
Taustakartta: Maanmittauslaitos

Uudet sähkömittarit

Kaikki asennettavat sähkömittarit täyttävät mittausasetuksen (767/2021) uuden etämittauslaitteiston toiminnalliset vaatimukset.

Käyttämämme mittalaitetyypit ovat:

Aidon 7534
Kamstrup OMNIA e-meter

Asennettavissa sähkömittareissa on saatavilla asiakasrajapinta eli HAN-portti. Mittalaitteissa on RJ12-liitin, johon toimitetaan ASCII-merkkimuotoista salaamatonta tiedonsiirtotapaa hyödyntäen mittalaitteen mittaamia sähköteknisiä arvoja kuten esim. jännitteen nimellisarvoja, pätö- ja loistehoa. Lisätietoa rajapinnan teknisestätoteutuksesta löydät lisää linkeistä:

Sesko ry – SK 13-1:2021 Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten

Aidon – RJ12 HAN-rajapinta, toiminnallinen kuvaus

HAN-portti on oletuksena poissa käytöstä, ja aktivoimme sen asiakkaan pyynnöstä. Aktivoinnin jälkeen porttiin voi kytkeä haluamiaan laitteita, jotka hyödyntävät mittarilta saatavaa dataa. Nurmijärven Sähköverkko Oy mahdollistaa vain rajapinnan käytön, eikä vastaa kotiautomaation toiminnasta.

Huomioithan, että mittarin HAN-portin kautta saatu mittaustieto ei ole laskutuskelpoista, koska näille tiedoille ei ole tehty mittaustiedon keruu- ja laskutusjärjestelmässä suoritettavia laaduntarkastuksia.