Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön muun muassa omilta voimalaitoksilta, pitkäaikaisten sopimusten pohjalta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön myyntikustannuksilla tarkoitetaan normaaleja myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten laskutuksesta ja muusta asiakaspalvelusta sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.Sähkönsiirron hintaan vaikuttavia kustannuksia tulee muun muassa verkkoon sitoutuneesta pääomasta, verkon huolto- ja kunnossapitotöistä, verkon kehittämisestä ja uudistamisesta sekä kokonaan uuden verkon rakentamisesta. Palvelun hintaan sisältyy myös sähköverkonvalvonta ja vikapuhelinpalvelu 24/7 sekä vikojen korjaus. Verkkopalvelumaksulla katetaan myös asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut sekä sähkönkulutuksen mittauspalvelut. Maksu sisältää myös valtakunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Sähkönsiirron yhteydessä veloitetaan kokonaan valtiolle tilitettävä sähkövero. Sähkövero koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Lisäksi koko sähkölaskusta peritään arvonlisävero.