Kuvaus

Tämä on Nurmijärven Sähkö Oy:n saavutettavuusseloste. Nurmijärven Sähkön sähköisiä palveluja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Energiayhtiöiden digitaalisten palvelujen tulee olla WCAG-ohjeistuksen AA-tason kriteeristön täyttäviä.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 30.4.2024 ja koskee seuraavia palveluja:

nurmijarvensahko.fi (tämä sivusto)

Arviointiin käytettiin palvelua Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE).

Mitä on saavutettavuus?

“Sana saavutettavuus on melko vakiintunut niihin tilanteisiin, kun puhutaan digipalveluista eli verkkosivuista ja mobiilisovelluksista. Saavutettavuus siis tarkoittaa esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa: sitä, että erilaisten ihmisten on helppoa käyttää digipalveluja ja niissä olevia sisältöjä. Saavutettavuus parantaa yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.

Kun saavutettavuus on huomioitu mahdollisimman hyvin, erilaiset ihmiset voivat käyttää itsenäisesti digipalveluja. Se lisää vammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Saavutettavuus on tekniikkaa, helppokäyttöisyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä.”

Lähde: saavutettavuusvaatimukset.fi

Digipalveluiden saavutettavuuden tila (AA-taso)

Palvelu täyttää kriittisimmät saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö (AA-taso)

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettava, mutta teemme töitä puutteiden korjaamiseksi. Sivustolta löytyy esimerkiksi liitetiedostoja (PDF), jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia. Jos haluat tiedon saavutettavassa muodossa, ota meihin yhteyttä.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Saavutettavuuspalaute

Teemme työtä tämän sivuston saavutettavuuden parantamiseksi. Anna saavutettavuuspalautetta tämä sivun yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Tämä verkkosivu on julkaistu huhtikuussa 2024.