Asiakkaan lomakkeet

Rakennuslupalausunto­lomake

Nurmijärven kunnan alueella tarvitset meiltä lausunnon sähköliittymästä ennen rakennusluvan myöntämistä. Lausuntoa varten tarvitsemme kiinteistöstä karttakopion, johon tulee kirjata rakentajan nimi, osoite, puhelinnumero ja rakennuspaikan osoite. Muiden kuntien alueella lausuntoa ei vaadita, mutta meihin on hyvä olla yhteydessä heti rakentamisen alkuvaiheessa, jotta sähköliittymä saadaan rakennettua halutun aikataulun mukaisesti.

Pientuotannon ennakkoilmoitus

Pientuotannon ennakkoilmoituksella voit ilmoittaa rakennettavasta tuotantolaitteistosta. Ottamalla yhteyttä meihin käyttöönoton alkuvaiheessa nopeutat koko prosessia.

Energiayhteisölomake

Tämän lomakkeen avulla voit perustaa energiayhteisön sekä pyytää muutoksia olemassa olevaan energiayhteisöön. Valitse lomakkeella haluamasi toimenpide.

Sähköliittymän tilaus

Tilaa sähköliittymä uuteen kiinteistöön tai liittymäkorotus nykyiselle sähköliittymällesi.

Sähköliittymän siirto

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa sähköliittymän omistajuuden muutoksesta.

Sähköveroluokan muutos

Tämän lomakkeen avulla voit tehdä kirjallisen vakuutuksen Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle alempaan sähköveroluokka II:een tai verottomaan sähköön.

Sähkömittarin vaihdon ja/tai HAN-portin aktivoinnin tilaaminen

Tämän lomakkeen avulla voit tilata HAN-portillisen uuden sukupolven sähkömittarin tai pyytää HAN-portin aktivointia.

Sähköurakoitsijan lomakkeet

Yleistietolomake

Yleistietolomakkeella sähköurakoitsija voi ilmoittaa:

  • Kytkentä-ja mittarointipyynnön
  • Pääsulakemuutoksen

Pientuotannon yleistietolomake

Ennen tuotantolaitteiston kytkemistä Nurmijärven Sähköverkon jakeluverkkoon, sähköurakoitsijan on toimitettava pientuotannon yleistietolomake. Kytkennän ajankohta sovitaan myöhemmin yleistietolomakkeen lähettämisen jälkeen. Laitteistoa ei saa kytkeä verkkoon ennen kuin Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tekninen asiakaspalvelu on antanut luvan kytkemiselle.