Sähköliittymän ylläpito

Mikäli kiinteistössä ei tarvita sähköä, mutta liittymä halutaan pitää voimassa, liittymä voidaan siirtää ylläpitoon. Tässä tapauksessa kiinteistöstä katkaistaan sähköt ja sähkönkulutusmittari haetaan pois. Liittyjä maksaa ylläpidosta kuukausittaisen maksun. Ylläpidossa olevasta sähköliittymästä peritään yleissiirron mukainen pienin yksi- tai kolmivaiheinen perusmaksu.

Jos liittymä otetaan ylläpidosta uudelleen käyttöön, veloitetaan siitä hinnastomme mukainen liittymän kytkentä- ja mittarointimaksu.


Sähköliittymän irtisanominen

Jos sähkönkäyttö loppuu kiinteistössä kokonaan, sähköliittymän voi irtisanoa. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti tekniseen asiakaspalveluun. Saatuamme ilmoituksen puramme olemassa olevan liittymissopimuksen tai liittymän ylläpitosopimuksen. Sähkömittari haetaan pois ja liittymä irtikytketään, mikäli liittymä ei ole ollut jo ylläpidossa. Jos liittymällä on palautettavaa arvoa, palautamme liittymismaksun liittymän purkukustannuksilla vähennettynä. Mikäli samaan kohteeseen halutaan myöhemmin sähköt uudelleen käyttöön, asiaa käsitellään uutena liittymänä, joka tulee tilata ja ostaa erikseen. Uudesta liittymästä löydät tietoa alla olevan linkin alta.


Sähköliittymän omistajan muutos

Sähköliittymän omistaja voi siirtää liittymissopimukseen perustuvat oikeutensa sähkönkäyttöpaikan uudelle omistajalle tai haltijalle. Siirtäminen edellyttää, että liittymän siirtäjältä ei ole kyseessä olevaan sähkön käyttöpaikkaan koskeviin sopimuksiin perustuvia saatavia.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry automaattisesti kiinteistönluovutuksen yhteydessä. Jos liittymissopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle/haltijalle, siirrosta tulee mainita kiinteistön kauppakirjassa tai siitä tulee tehdä erillinen luovutuskirja. Kiinteistökaupan yhteydessä kiinteistön uuden omistajan kannattaa varmistaa liittymissopimuksen siirtokelpoisuus liittymän siirtäjältä. Jos liittymän siirtäjältä on saatavia, liittymän uuden omistajan on mahdollisuus ottaa ne vastattavakseen tai ostaa uusi sähköliittymä.

Sähköliittymän omistajanmuutoksessa kannattaa olla yhteydessä Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen muutospäivää, jotta muutokseen liittyvät sopimusasiat saadaan siirrettyä uuden omistajan nimiin. Voit lähettää kopion kauppakirjasta meille sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi


Pääsulake- ja mittausmuutokset

Liittymälle voi tehdä muutoksia vain liittymän omistaja. Otathan yhteyttä tekniseen asiakaspalveluun tekninenasiakaspalvelu­­@nurmijarvensahko.fi hyvissä ajoin ennen muutoksen ajankohtaa.

Pääsulakkeen ja liittymisoikeuden muutokset

Sähkön tarpeen kasvaessa, esim. lämmitystavan muutoksen tai sähköauton latauksen vuoksi, saatetaan tarvita suurempi pääsulake. Pääsulakkeen koko on sidonnainen sähköliittymäsi kokoon. Liittymisoikeus määrittää suurimman mahdollisen pääsulakekoon.

Mikäli tarvitsemasi pääsulakekoko ylittää nykyisen liittymisoikeutesi, tulee ostaa lisäliittymä. Lisäliittymän hinta muodostuu sijainnin sekä tarvittavien ampeerien mukaan. Liittymisoikeuden korotus/lisäliittymä tulee ostaa ennen pääsulakkeen muutosta. Lisätietoja sähköliittymähinnoista löydät täältä.

Mikäli pääsulakekokoa halutaan pienentää, ostettu liittymäkoko säilyy. Tässä tapauksessa tehdään vain uusi verkkosopimus pienemmille pääsulakkeille.

Mittaussulakkeen muutokset

Mittaussulakekoon muutokset tulevat kyseeseen pari-/rivitalossa, jossa mittauskeskuksessa on useampi kuin yksi kulutusmittari.

Tarvitsetko tontillesi sähköliittymän?