Sähköpula

Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan. Sähköpulan riskiä voidaan pienentää sähköä säästeliäästi käyttämällä, erityisesti ajankohtana, 
jolloin sähkönkulutus on suurinta. Tällaisia ajankohtia ovat klo 7.00-9.00 ja klo 16.00-18.00 
varsinkin kylmänä vuodenaikana.

Vältä tarpeetonta sähkönkulutusta arkisin klo 8–10 ja 16–18.

Nurmijärven Sähköverkolla on käytössä kattava valmiussuunnitelma, joka sisältää sähköpulaan varautumisen ja vastuut. Teemme yhteistyötä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa varautumisen osalta. Katso Fingridin video sähköpulan vaiheista tästä.

Sähkönjakeluverkossa saattaa esiintyä häiriöitä ja katkoja myös muista syistä, kuin sähköpulan vuoksi. Häiriökarttapalvelustamme pystyt seuraamaan katkoalueita ajankohtaisesti.

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toiminta sähköpulatilanteessa

  • Tiedotamme asiakkaitamme sähköpulasta ennakkoon, mikäli se vain on mahdollista. Valtakunnallista tiedotusta hoitaa kantaverkkoyhtiö Fingrid ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
  • Sähköpulatilanteessa rajoitamme asiakkaiden sähkönkulutusta kiertävin sähkökatkoin, joiden pituus on noin 2 tuntia. Sähkökatkoja voi olla päivän aikana useita.
  • Pyrimme säilyttämään sairaalat ja muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet sähkökatkojen ulkopuolella.

Ohjeita asiakkaalle

  • Älä soita asiakaspalveluumme tai vikapäivystykseen sähköpulan aikana.
  • Sähköpulan aiheuttamat sähkökatkot kestävät noin 2 tuntia, mutta sähkökatkoja voi olla useita päivän aikana.
  • Seuraa Nurmijärven Sähkön kotisivuja sekä median uutisointia sähköpulasta. Virallista viestintää toteuttaa kantaverkkoyhtiö Fingrid sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).
Keskeytyskartta

Keskeytyskartan avulla Nurmijärven Sähköverkko Oy informoi asiakkaitaan sähköpulan aiheuttaman sähkönjakelun keskeytyksen alueesta ja kestosta.

Yleistä sähköpulasta

Fingrid: Tietoa sähköpulasta

Energiansäästövinkkejä

Astetta alemmas -kampanja

Vinkkejä sähkökatkoihin varautumiseen

Suomen Pelastusalan Keskujärjestö ja huoltovarmuuskeskus: 
72 tuntia (kotitaloudet)

Huoltovarmuuskeskus: Varmuudenvuoksi (yritykset ja yhteisöt)

Nurmijärven kunta: Sähkökatkoihin varautuminen