Ajan­kohtaista

Tietoa valtion väliaikaisista sähkötuista

Suomessa otetaan käyttöön väliaikaisia helpotuksia niille kotitalouksille, joiden sähkölasku on suuri. Lisäksi sähkönmyynnin arvonlisäveroa alennetaan määräaikaisesti kaikilla asiakkailla.
Ohessa on kerrottu lyhyesti eri tukivaihtoehdoista.

Sähköenergian arvonlisäveron alennus

 • Koskee kaikkia sähkönmyynnin asiakkaita
 • Arvonlisäverokannan alennus tehdään ajalle 01.12.2022-30.04.2023
 • Arvonlisäverokanta lasketaan 24 %:sta 10 %:iin
 • Huomioidaan laskuilla automaattisesti
 • Näkyy ensimmäisen kerran laskuilla kun joulukuussa 2022 käytettyä sähköä laskutetaan
 • Ei vaadi toimenpiteitä asiakkailta

Verottajan myöntämä sähkövähennys

 • Koskee asiakkaita, joilla vakituisen asunnon sähköenergian käyttökulut ovat ajalta 01.01.-30.04.2023 yli 2000 euroa
 • Sähkönsiirrosta ei voi saada sähkövähennystä, joten huomioi laskelmassa vain sähkönmyyntiin liittyvät verolliset energiamaksut ja perusmaksut
 • Vapaa-ajan asunnon sähköenergian kuluista ei saa vähennystä
 • Sähkövähennys tehdään veroista
 • Vaatii toimenpiteitä asiakkailta, pitää hakea itse Verohallinnosta
 • Vähennyksen voi hakea huomioitavaksi jo vuoden 2023 verokortilla
 • Lisätietoja Verottajalta www.vero.fi

Kelan myöntämä sähkötuki

 • Tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät pysty tulojen vähäisyydestä johtuen täysimääräisesti hyödyntämään Verottajan myöntämää sähkövähennystä
 • Tukea voi saada Suomessa sijaitsevan vakituisen asunnon sähkömenoihin, jotka ovat syntyneet ajalla 01.01.-30.04.2023
 • Tuessa on 400 euron kuukausikohtainen sähköenergian omavastuu
 • Sähkönsiirtoon ei voi hakea tukea, joten huomioi laskelmassa vain sähkönmyyntiin liittyvät verolliset energiamaksut ja perusmaksut
 • Tukea voi saada vain yhden asunnon sähkömenoihin
 • Vapaa-ajan asunnon sähköenergian kuluihin ei saa tukea
 • Vaatii toimenpiteitä asiakkailta, pitää hakea itse Kelasta
 • Lisätietoja Kelasta www.kela.fi