Asiakas­lehdestä poimittua

Sähkön mittaus uudistuu

Epätasainen sähköntuotanto, esimerkiksi aurinkovoima ja tuulivoima, aiheuttaa ongelmia sähköjärjestelmän tehotasapainoon. Sähköä ei voi varastoida suuressa mittakaavassa, vaan sitä on tuotettava samaan aikaan kuin sitä kulutetaan. Sääriippuvainen sähköntuotanto on kuitenkin epätasaista säätilojen vaihtelun vuoksi. Nykyisin sähkönhinta määräytyy yhden tunnin mukaan, mutta tunnin sisällä tuotannon vaihtelut voivat olla suuria.

Varttimittaus

Nykyjärjestelmässä sähkönkäyttö ja sähköntuotto eivät siis kohtaa riittävällä tarkkuudella. Markkinat tarvitsevat tarkempaa tietoa kulutuksesta, mikä saavutetaan lyhyempinä jaksoina – jatkossa 15 minuutin tarkkuudella.

Varttimittauksen tausta-ajatuksena on kehittää eurooppalaista sähkömarkkinaa niin, että tulevaisuudessa markkinat voivat toimia 15 min tarkkuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähkön hinnoittelu tapahtuu tunnin sijasta 15 min osissa NordPoolin alueella. Varttimittaukseen siirtyminen ei kuitenkaan onnistu kaikkien Nurmijärven Sähköverkon mittausten osalta suoraan – mittareiden vaihtoja siis tarvitaan.

11 000 mittaria vaihtoon

Nurmijärven Sähköverkon alueella mittareiden vaihto on jo aloitettu. Kaiken kaikkiaan Nurmijärvellä vaihdetaan 11 000 mittaria. Vaihdot kohdistuvat vanhimpiin sähkömittareihin, jotka eivät tue varttimittaukseen siirtymistä. Jo vuodesta 2013 on vaihdettu mittareita, joilla on mahdollista mitata kulutusta 15 minuutin jaksoissa. Vaihtosuunnitelma valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä, mutta nyt on jo tiedossa, että tällä kertaa vaihtoja ei suoriteta kertarysäyksellä, vaan alueittain vuoteen 2028 mennessä, jolloin mittareiden pitää pystyä ilmoittamaan kulutussarjat 15 minuutin tarkkuudella.

Jatkossa kulutusta ja tuotantoa voi siis seurata lyhyemmissä jaksoissa, jolloin seuranta on tarkempaa. Kulutusdata siirtyy verkkopalveluun 1-5 päivän viiveellä. Muutoksella ei tavalliselle sähkönkuluttajalle ole juurikaan merkitystä.

Nurmijärven Sähköverkon asentamissa uuden sukupolven sähkömittareissa on asiakasrajapinta eli ns. HAN-portti, jonka avulla mittarilta voidaan lukea mittarin mittaamat sähkötekniset arvot suoraan kotiautomaatiojärjestelmiin. Mittaustiedon avulla asiakas pystyy toteuttamaan esimerkiksi sähköauton lataukseen dynaamisen virransyötön hallinnan eli rajoittaa lataustehoa kiinteistön muun kuormituksen perusteella. Vuonna 2021 voimaantullut mittausasetus määrää, että jakeluverkonhaltijan tulee mahdollistaa käyttäjälle asiakasrajapinta uusien mittalaitteiden osalta.

Kuormitusta voi seurata

Mittarin avulla voi myös seurata kiinteistön kuormitusta reaaliaikaisesti suoraan sähkömittarilta, asiakkaan omilla laitteilla. HAN-portin aktivointi on pyydettävä erikseen verkkoyhtiöltä. Kun mittarit ja HAN-portti yleistyvät, markkinoille tulee oletettavasti lisää tuotteita, jotka voivat hyödyntää HAN-porttia tuottamaan erilaisia palveluita loppukäyttäjille. On mahdollista esimerkiksi säätää vesivaraajien käyttöä, jolloin saavutetaan kustannushyötyjä.

Jos tarvitsee HAN-portillista mittaria, sen saa tilattua Nurmijärven Sähköverkolta kolmen kuukauden toimitusajalla. Vaihdolle pitää olla selkeä tarve. Asiakkaalle vaihto on ilmainen.

Varttimittaukseen siirtyminen kustantaa Nurmijärven Sähköverkolle kaikkiaan yli kolme miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä.