Ajan­kohtaista

Sähköhyvityksen näkyminen laskuilla

Ensimmäiset valtion väliaikaista sähköhyvitystä sisältävät laskut on toimitettu asiakkaille. Alla hieman selvennöstä laskun sisällön lukemisen helpottamiseksi. Sähköhyvityksen tarkempi erittely löytyy laskun sivulta kaksi kohdasta Muu lasku.

Sähkön kertakorvaus -rivillä näkyy hyvitettävä laskutuskausi, esim. 01.11.2022-30.11.2022 sekä määränä -1,00 kpl. Hyvitysrivin summa on miinusmerkkinen esim. -180,28 e. Tämän rivin selittävä tekstiosio näkyy alemmalla rivillä hieman sisennettynä ja teksti on muodossa ”Sähköhyvitys koskien sopimusta MSxxxxx aikavälillä 01.11.2022-30.11.2022. Aikavälin sähköenergian kustannus oli 450,56 EUR.”. Käytännössä rivillä kerrotaan, että asiakkaan marraskuussa 2022 käyttämän sähköenergian osuus laskulla on ollut 450,56 euroa. Tästä summasta vähennetään omavastuu 90 euroa/kk ja päästään summaan 360,56 euroa. Sähköhyvitys on puolet omavastuun ylittävästä osuudesta, mutta kuitenkin maksimissaan 700 euroa/kk. Eli asiakkaan saama hyvitys marraskuun 2022 osalta on 360,56 jaettuna kahdella = 180,28 euroa.

Samalla laskulla on myös hyvitys koskien joulukuuta 2022. Esimerkiksi näin: ”Sähköhyvitys koskien sopimusta MSxxxxx aikavälillä 01.12.2022-31.12.2022. Aikavälin sähköenergian kustannus oli 297,30 EUR.”. Tästä summasta laskettuna asiakkaan saama hyvitys on siis 103,65 euroa (297,30 miinus 90 = 207,30 jaettuna kahdella = 103,65).

Asiakas on siis saamassa hyvitystä yhteensä 180,28 e + 103,65 e = 283,93 euroa. Samalla laskulla sähköhyvityksen kanssa on asiakkaan laskutusrytmistä riippuva uusi laskutettava kulutus. Esimerkiksi maaliskuu 2023. Käytännössä alkuperäinen maaliskuun lasku ilman hyvityksiä olisi esimerkiksi 150,00 euroa. Hyvitys siis tässä tapauksessa kattaa koko maaliskuun laskun ja siitä jää vielä yli hyvitettäväksi seuraavaan muodostuvaan laskuun. Eli asiakkaan nyt saama lasku onkin 0 euroa ja seuraavaan laskuun on siirtymässä Siirtyvämaksu -nimellä olevia rivejä yhteensä 133,93 euron arvosta. Koska sähköhyvitys ei koske sähkönsiirtoa ja teknisesti meillä kuitenkin sähkönsiirto ja sähkönmyynti laskutetaan kokonaistoimitusasiakkailta samalla laskulla, niin siirtyviä rivejä on kaksi: myynnin osalta plusmerkkinen ja siirron osalta miinusmerkkinen. Näiden siirtyvien maksujen yhteissumma on seuraavaan laskuun siirtyvä hyvitys esimerkiksi näin:

– Siirtyvämaksu -66,00 e
– Siirtyvämaksu myynti 199,93 e

Eli -66,00 + 199,93 = 133,93 euroa. Seuraavalla laskulla tämä kyseinen erä näkyy kahtena erillisenä Siirtyvämaksu-rivinä.

Mikäli asiakkaalla on tapahtunut jonkin hyvityskuukauden aikana sopimuksen muutos, niin tietyn kuukauden hyvitysrivi näkyy kahtena erillisenä rivinä. Näissä tapauksissa riviä selittävä tekstitieto kertoo tietyn sopimuksen hyvitettävän aikavälin. Esimerkiksi marraskuun osalta ensimmäisen hyvitysjakson seliteteksti voisi näyttää tältä: ”Sähköhyvitys koskien sopimusta MSxxx aikavälillä 01.11.2022-24.11.2022…” ja toisen hyvitysjakson seliteteksti taas tältä: ”Sähköhyvitys koskien sopimusta MSxxxx aikavälillä 24.11.2022-30.11.2022…”.