Ajan­kohtaista

Palveluntarjoajalla esiintyneen tiedonsiirto-ongelman johdosta esiintyy edelleen arvioitua kulutusta 7.-13.5. välisenä aikana sekä lisäksi paikkaustoimenpiteiden ruuhkaisuuden takia puutteita saattaa esiintyä jollain laitteilla 23.5. asti

Toukokuun 11. päivä havaitun tiedonsiirto-ongelmasta johtuvan virhetilanteen vuoksi on osalla asiakkaidemme kulutuspaikoista edelleen näkyvissä arvioitua kulutusta. Virhetilanne on saatu korjattua palveluntarjoajan toimesta 14.5. ja lukematoimitukset stabiloitua kyseisestä päivästä eteenpäin. Edelleen 7.-13.5. välinen aika on aikasarjojen osalta paikkautumatta.  Lisäksi muutamilla laitteilla puutteita on 23.5. asti.

Mittareilta on saatu todellinen kokonaiskulutus, mutta se näkyy tällä hetkellä tasapalkkeina jaettuna puuttuville ajanjaksoille (tunti/vartti). Ongelma kohdistui jakeluverkkoalueellamme vain tietyn keruujärjestelmän piirissä oleviin mittareihin, jotka ovat pikkuhiljaa jakeluverkostamme käytöstä poistuvaa mittarimallia. 

Puuttuvia kulutustietoja pyritään korjaamaan niin pitkään kuin se on mahdollista. Jos asiakkaan verkkopalvelulasku on ehtinyt muodostua arvioitujen kulutustietojen perusteella, niin tiedot korjataan mahdollisuuksien mukaan takautuvasti, koko arvioidun ajan osalta seuraavan laskun yhteydessä. Kaikki mittaustiedot kulkevat Datahubin kautta, mistä myös energiayhtiösi voi hakea korjatut kulutustiedot.  

Mikäli puuttuvia kulutustietoja ei saada paikattua, jäävät todelliseen kulutukseen perustuvat arviot tunti- ja varttikulutuksista voimaan (mittausasetus 767/2021 luku 6 10 §). 

Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta ja teemme kaikkemme, että puuttuvat kulutustiedot saadaan paikattua.