Sähkö­verkon häiriö­­tiedotteet

Osassa sähkönmittauksista havaittu lukemapuutteita 7.5. alkaen

Palveluntarjoajamme selvittää parhaillaan vikaa, jonka takia osilta sähkömittareilta puuttuu lukemat 7.5. alkaen. Tämän hetken tiedon mukaan lukemapuutteet kohdistuvat vain pieneen osaan sähkömittareistamme.

Päivitys 24.5.2024 klo 16:10

Ongelmatilanne paikkaustoimenpiteiden kanssa jatkuu edelleen. Kaikki resurssit on kuitenkin ohjattu tilanteen selvittämiseksi. Pahoittelemme tilannetta.

Päivitys 22.5.2024 klo 13:45

Palveluntarjoajamme on suorittanut lukemapaikkauksia, mutta palvelun ruuhkaisuuden takia paikkaustoimenpiteet ovat kestäneet odotettua pidempään. Tästä syystä tilanne jatkuu edelleen. Lukemapuutteet näkyvät tällä hetkellä Online-palvelussamme tasaisina palkkeina aikasarjassa.

Palveluntarjoajalla oleva häiriö on odotettua suurempi ja koskee usean energiayhtiön raportointia. Häiriön laajuudesta johtuen palveluntarjoaja ei ole osannut kertoa tarkkaa arviota korjausten kestosta.

Etsimme palveluntarjoajamme kanssa keinoja, joilla saisimme lukemapaikkaukset tehtyä mahdollisimman nopeasti. Pahoittelemme lukemapuutteiden aiheuttamaa haittaa.

Päivitys 14.5.2024 klo 14:00

Palveluntarjoajamme löysi lukemapuutteiden juurisyyn ja lukemapaikkauksien toimitus on aloitettu. Palvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut lukemapaikkauksien takia, joten emme osaa vielä arvioida, kuinka nopeasti kaikki puutteelliset lukemat ovat korjattu järjestelmiin. Seuraamme tilannetta.