Ajan­kohtaista

Nurmijärven Sähköverkko Oy on ollut mukana pilotoimassa dronen avulla tapahtuvaa ultraviolettivalokuvausta

Yhteistyökumppanimme Insplan Oy pilotoi ensimmäistä kertaa Suomessa, Nurmijärvellä, drone avusteista ultraviolettivaloon perustuvaa kameran käyttöä jakeluverkossa olevien mahdollisten piilevien vikojen löytämiseksi.

Testissä vertailtiin keskenään ultraääneen perustuvaa käsikameraa ja ultraviolettivaloon perustuvaa dronekameraa.

Muutamia havaintoja:

  • Molemmilla kuvaustavoilla saatiin esiin samat löydökset
  • Dronella pääsee lähemmäksi kohdetta ja tämän kautta kuvamateriaali on parempaa
  • Ultraviolettikamera tarvitsee lisäksi käsisäätöä, joka hidastaa toimintaa
  • Ultraäänikamera on vielä tällä hetkellä varmempi toiminen

Kiitämme Insplan Oy:tä mahdollisuudesta olla mukana pilotoinnissa sekä selvittämässä uusien tekniikoiden käyttöä jakeluverkon tarkastuksissa ja ylläpidossa!