Tiedotteet

Suomen Voima käynnistää Kemijärvellä energiavarastointihanke Nosteen edesauttamaan vihreää siirtymää

Tuuli- ja aurinkovoima ovat nopeimmin kasvavia energian tuotantomuotoja, mutta voimakkaan tuotantovaihtelunsa vuoksi niiden rinnalle tarvitaan säätötehoa. Sen avulla pystytään varmistamaan sähkön saatavuus kaikissa sääolosuhteissa. Noste-hankkeen tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomeen 1–3 pienimuotoista pumppuvoimalaa edesauttamaan vihreää siirtymää ja tasaamaan energian saatavuutta. Nurmijärven Sähkö omistaa hiukan alle 10 prosenttia Suomen Voimasta. Noin puolet Nurmijärven Sähkön myymästä sähköstä tulee Suomen Voiman kautta.

Pumppuvoimalat ovat Suomessa toistaiseksi melko tuntematon energian tuotantomuoto, mutta tarve tämäntyyppiselle energiavarastoinnille on huomattava. Suomen Voiman energiavarastohanke Noste lisää kaivattua säätötehoa Suomessa ja auttaa osaltaan etenemään tehokkaasti kohti vihreää siirtymää sekä kestävää energiainfrastruktuuria.

Noste-hanke toteutetaan hyödyntäen parasta mahdollista tekniikkaa. Pumppuvoimaloiden koon suunnittelun keskiössä on ollut varmistaa niiden mahdollisimman vähäiset vaikutukset pohjoiseen ympäristöön ja maisemaan sekä minimoida haitat asuin- ja vapaa-ajan ympäristöön.

Hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta jopa 300 miljoonaa euroa. Ensimmäisen voimalaitoksen on määrä käynnistää toimintansa kuluvan vuosikymmenen aikana.