Ajan­kohtaista

Paikallisuus ja luotettavuus tärkeitä Nurmijärven Sähkön asiakkaille

Nurmijärven Sähkön asiakkaiden mielipiteitä kartoitettiin EPSI Ratingin toteuttamassa sähkön vähittäismyyntiä, sähköverkkoa ja kaukolämpöä koskevassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa, missä selvitettiin kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat sähköyhtiöönsä.

Tutkimus nosti esiin energiakriisin aiheuttamassa myllerryksessä nousseet hinnat ja epävarmuuden, jotka painoivat asiakkaiden tyytyväisyyden alas koko maan tasolla. Nurmijärven Sähkön asiakkaat kokevat kuitenkin yhtiön olevan luotettava sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti vastuullinen. Yhtiön koettiin myös pitävän hyvää huolta asiakkaistaan. Luotettavuuden ja yhteiskuntavastuullisuuden osalta Nurmijärven Sähkön saamat arviot nousivat toimialan keskiarvoa korkeammiksi.

Nurmijärven Sähköllä on kaukolämmön osalta koko tutkimuksen tyytyväisimmät yksityisasiakkaat. Vertailun ykkössija tulee selvällä erolla kärkikolmikon täydentäviin Lappeenrannan Energiaan ja Kuopion Energiaan. Asiakkaat ovat antaneet yhtiölle huomattavan hyviä arvioita laajalla skaalalla, mutta asiakastyytyväisyyden taustalla vaikuttavista osa-alueista erottuminen toimialan keskitasosta on voimakkainta imagossa, palvelulaadussa sekä rahalle saatavassa vastineessa.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että myös toimitusvarmuutemme koetaan erittäin hyväksi ja asiakkaat pitävät nykyistä kaukolämpösopimusta sopivana heille. Asiakassuhteeseen vaikuttavista asioista he kokevat olevansa hyvin ajan tasalla”, iloitsee Nurmijärven Sähkön toimitusjohtaja Lauri Laine.

Vahva paikallinen asema heijastuu niin sähkönmyynnin, sähköverkon kuin kaukolämmön asiakkaiden odotuksissa Nurmijärven Sähköä ja sen palvelutasoa kohtaan – odotukset ovat selvästi toimialan keskiarvoa suuremmat.

”Tutkimuksessa sähkönmyynnin osalta parhaiten pärjäsi Seinäjoen Energia, joka viime talven energiakriisissä pystyi omille asiakkailleen pitämään hinnoittelunsa muita edullisemmalla tasolla. Tulokset kuitenkin osoittavat, että hintojen lisäksi asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat muutkin elementit. Hienoa että asiakkaat arvostavat luotettavuutta ja maineemme on pysynyt hyvänä”, toteaa Laine.

Sähkönsiirtoyhtiöiden toiminta tunnetaan yleisesti ottaen huonosti, mutta ne asiakkaat, joilla on selkeämpi käsitys käyttämästään sähkönsiirtoyhtiöstä, ovat muita tyytyväisempiä asiakkaita. Sähköverkon ja sähkönsiirron osalta Nurmijärven Sähkön asiakastyytyväisyys ja erityisesti asiakasuskollisuus nousivat selvästi toimialan keskiarvoa korkeammiksi. Verkkoasiakkaat myös kokevat saavansa vastinetta rahoilleen.

EPSI Ratingin toteuttamassa tutkimuksessa nousee yleisesti esiin kuluttajien kasvava käyttöhalukkuus erilaisiin digitaalisiin kanaviin. Asiakkaat haluavat kokea hallitsevansa paremmin käyttämiään palveluita, ja saada selkeämmän näkemyksen kulutuksestaan.

EPSI Data Collection Services haastatteli asiakastyytyväisyystutkimukseen noin 4 000 sähkönmyyntiasiakasta, 2 700 sähkönsiirtoasiakasta ja 870 kaukolämpöasiakasta ympäri Suomen. Haastattelut tehtiin 11.10. – 20.11.2023.